UAB “August ir Ko”  gaminami nuotekų valymo įrenginiai iš esmės veikia automatiškai, tačiau juos eksploatuojant turi būti užtikrinama bei vykdoma reikalavimus atitinkanti technologinė priežiūra. Nuotekų valymo įrenginių technologinę priežiūrą gali vykdyti:

UAB „Grunkasta“ specialistai pagal vienkartinius iškvietimus.

UAB „Grunkasta“ specialistai pagal buitinio nuotekų valymo įrenginio priežiūros metinę sutartį.

Biologinio nuotekų valymo įrenginio savininkas savarankiškai.

Vykdant nuotekų valymo įrenginių priežiūros darbus yra:

  1. Valomas grotų krepšelis.
  2. Tikrinamas erliftų ir orapūtės darbas.
  3. Tikrinamas ir valomas orapūtės oro filtras bei oro padavimo vamzdynas.
  4. Matuojamas aktyviojo dumblo nusistovėjęs kiekis (NDK) ir ištirpusio deguonies kiekis.
  5. Nustatoma dumblo būsena ir jei reikia šalinamas dumblo perteklius.